0985448899
T2-CN : 8.00am - 17.00pm

Cho thuê laptop sử dụng dài ngày

Giá từ 10.000đ đến 20.000đ / máy / ngày

Cấu hình:

  • Dell Latitude 6410 / Dell Latitude 6420 / Dell Latitude 6440
  • Chip Core i5
  • Ram 4GB đến 8GB
  • Ổ cứng SSD 120GB / 128 GB
  • Màn hình 14″