0985448899
T2-CN : 8.00am - 17.00pm

Chúng tôi cho thuê máy chiếu và các máy văn phòng phục vụ giảng dạy, tập huấn, hội thảo

  • Cho thuê máy chiếu Sony, Panasonic,… loại công suất nhỏ phục vụ phòng 30 đến 50 học viên. Giá thuê từ 300.000đ đến 500.000đ / máy / ngày
  • Cho thuê màn chiếu từ 200.000đ/màn/ngày