0985448899
T2-CN : 8.00am - 17.00pm

Cho thuê máy chủ phục vụ hoạt động văn phòng và các sự kiện như thi trắc nghiệm, tập huấn, hội thảo.

Giá từ 800.000đ đến 1.000.000đ / máy / ngày

Cấu hình:

  • Máy chủ Huawei RH2285H Intel Xeon E5-2400 v2 Rack server
  • Chíp Intel Xeon E5-2400
  • RAM 64GB EEC
  • Ổ cứng 1TB
  • Form 2U